Logopedisch onderzoek en behandelmethodes

Na inventarisatie van klacht, de noodzakelijke medische gegevens en  gegevens van de geschiedenis van uw adem- en stemklachten, volgt het logopedisch onderzoek. Na een logopedisch onderzoek stel ik de logopedische diagnose stellen. Met goede onderzoekgegevens en de logopedische diagnose bespreken we samen welke  behandelmethodes van toepassing kunnen zijn.

Logopedisch onderzoek

In de onderzoeksfase onderzoek ik de stemfunctie, de mogelijkheden en de beperkingen. Ik maak een  audio opname van de stem , waarbij de stemomvang in beeld wordt gebracht. Houding,  adembeweging, de adem-stemcoordinatie, en de laryngeale spieren onderzoek ik door observatie, palpatie en gerichte vragen .  Je geeft aan hoeveel last je hebt van de klacht, en bij welke activiteiten en in welke omstandigheden je je beperkt voelt. Na het stellen van de logopedische diagnose bespreek ik het behandelplan en de voorgestelde tijd die we nodig denken te hebben om het resultaat te behalen. Tussentijds vinden evaluatiemomenten plaats. Op die manier wordt inzichtelijk of het behandelplan bijgesteld moet worden, of niet. Je krijgt oefeningen mee om thuis te doen.

Wanneer er sprake is van een verwijzing via een kliniek, een academisch ziekenhuis of een regionaal ziekenhuis neem ik contact op met de verwijzer voor eventueel aanvullende informatie.

Behandelmethodes

Ik stem de behandeling af op de  mogelijkheden. Ik hanteer verschillende methodes, zoals de methode van Coblenzer, de accentmethode van Svend Schmidt, de nasaleermethode van Pahn, de resonansmethode. Ik werk met functionele manuele larynxmanipulatie. Laxvox is een methode die snel tot verbetering en verlichting kan leiden. Ook oefeningen uit de zangpedagogiek, die de stemklank kunnen verrijken en die ondersteunend zijn op weg naar verbetering, heb ik in mijn pakket. Wilt je meer informatie over bepaalde methodes, kijk dan eens op De Warme Stem.

Bij de behandeling van ademproblematiek werk ik veel met de methode van Dixhoorn om te komen tot meer lichaamsbewustzijn en een funktionele adembeweging. De ademmethode van Ilse Middendorf en de ademoefeningen van Regina Herwig gebruik ik ook veelvuldig.

Iedere behandeling is maatwerk. De een heeft baat bij een logopedische aanpak die de stemfunctie verbetert en uitbreidt, de ander heeft meer steun aan verruiming van het bewustzijn en een andere kijk op de klacht. Uw hulpvraag vormt de leidraad en tussentijdse evaluaties geven zicht op de voortgang. Wanneer nodig wordt de uitgestippelde behandelroute aangepast.